Privacyverklaring FGIM

FGIM verwerkt verschillende persoonsgegevens van trainers, cursisten, opdrachtgevers en freelancers als gevolg van praktische verplichtingen inzake training-, contract- en financiële administratie. Dit zijn:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Afbeelding / Logo (optioneel)
  • E-mailadres
  • Btw-nummer (optioneel)
  • Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van contracten en trainers achtergrond op de website, voor administratieve vereisten en voor het contact kunnen opnemen in geval van mogelijke opdrachten.

Daarnaast zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer ook voor collega’s inzichtelijk via het adresboek op het (privé-)intranet.

De gegevens worden maximaal tot zeven jaar na verzending van het laatste contactmoment bewaard. Deze gegevens zijn alleen binnen de organisatie toegankelijk en niet daarbuiten. Uitzondering daarop zijn wettelijke en praktische verplichtingen, zoals doorgifte aan de Belastingdienst en financiële instelling (om betalingen te kunnen verwezenlijken). Persoonsgegevens worden door FGIM niet doorverkocht of weggegeven.

Iedere trainer van FGIM heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien of te laten aanpassen en desgewenst te laten verwijderen. Ook mogen trainers bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens.

Voor vragen inzake deze privacyverklaring of gevolgen van de AVG kan contact worden opgenomen met Fred Go (fred.go@fgim.nl).

Gepubliceerd: 3 mei 2019