FGIM is door de NBA aanvullend geaccrediteerd om het verplichte PE-onderwerp voor 2019 verzorgen voor Accountants in Business en Interne Accountants

Maximale groepsgrootte: 20 personen Twee ervaren docenten Waardering cursisten: 8,5
Doelstelling: De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude.
Inhoud: Deze training over fraude bestaat uit een theoriedeel en een vaardigheidsdeel. De training wordt geleid door twee trainers; een Vakdocent trainer en een Gedragstrainer.
Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude risicofactoren te volgen. De verplichte training zoals wij die aanbieden voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt. 
Aanmelden? Mail naar training@fgim.nl      

Verplichte training Fraude Risicofactoren

 

Laatste 2019 training op 13 december (Breukelen)

Open inschrijving 425 euro (incl. BTW)

Aanmelden

Het NBA bestuur heeft voor de permanente educatie accountants voor 2019 de Fraude risicofactoren training verplicht gesteld. FGIM is door de NBA aanvullend geaccrediteerd om deze verplichte training te mogen verzorgen voor Accountants in Business en Interne Accountants.
Doelstelling van de training is:
  1. De bewustwording vergroten van accountants van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude risicofactoren
  2. Het begrip van de accountant vergroten over fraude risicofactoren
  3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het onderkennen van fraude risicofactoren en het niet naleven van wet- en regelgeving
  4. De vaardigheden van de accountant vergroten in het omgaan met dilemma’s
De training wordt gegeven door twee trainers. De maximale groepsgrootte is 20 personen, om een goede interactie te waarborgen. Eigen voorbeelden kunnen worden ingebracht. De cursisten waarderen deze training met een 8,5. Voor de laatste training in 2019 is een centrale locatie in het land gekozen, die met de trein en de auto goed bereikbaar is. FGIM is Cedeo geaccrediteerd.
Aanmelden

“Goede discussie mogelijkheden met de andere deelnemers. Dit maakte de training extra waardevol”