FGIM is door de NBA aanvullend geaccrediteerd om het verplichte PE-onderwerp voor 2019 verzorgen.

Maximale groepsgrootte: 20 personen
Doelstelling: De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude.
Inhoud: Deze training over fraude bestaat uit een theoriedeel en een vaardigheidsdeel. De training wordt geleid door twee trainers, een Vakdocent trainer en een gedragstrainer.
Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. De training zoals wij die op dit moment aanbieden voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt. 

Aanmelden? Mail naar training@fgim.nl