Commissaris trainingen voor permanente educatie hebben een bijzonder karakter. FGIM maakt in-house training op maat zodat discussie in vertrouwde kring kan plaats vinden. FGIM verzorgt ook Commissaris trainingen voor speciale onderwerpen. Na afloop is altijd de mogelijkheid om informeel verder te spreken.

Outsourcing, Sanctiewetgeving, Data management en Digital Finance zijn enkele onderwerpen. Meer informatie? Neem gerust contact op: training@fgim.nl