15 november verzorgt FGIM voor het IMRA Netwerk de training Digital Finance.

Digital Finance is voor veel organisaties nog onduidelijk, maar de impact op de organisatie structuur kan niet worden ontkend.

Deze training is opgesteld voor Accountants in Business en heeft twee doelen:

  • De bewustwording vergroten van maatschappelijk ontwikkelingen en de rol van de accountant bij de transformatie voor de Digital Financial.
  • Het begrip van de accountant vergroten over Digital Finance, waaronder Process Mining, Robotisering, Data-analytics & Conitious Monitoring en Artificial Intelligence.